Mijn favorieten

Bedrijfsactiviteiten

Begeleiding c.q. advisering bij Aan- en Verhuur en Aan- en Verkoop van bedrijfsonroerend goed, Taxaties alsmede bemiddeling en advisering bij Beleggingstransacties en Project (her)ontwikkeling vormen onze dagelijkse praktijkwerkzaamheden. Met onze nationale en regionale kennis en ervaring bieden wij praktische adviezen bij (her)huisvestingsbegeleiding. Hierbij komen infrastructuur, ruimtelijke ordening, concurrerend aanbod, milieu, toekomstige ontwikkelingen en dergelijke aan de orde. Als het gaat om nieuwbouwrealisaties, hetzij gerealiseerd op risico voor de markt, hetzij gerealiseerd "op maat" voor een vooraf bekende gebruiker, adviseren en begeleiden wij het gehele traject. Beoordeeld wordt onder andere hoe het gebouw op termijn in de markt zal staan, hierbij kan onder andere multifunctionaliteit, gebruikte (duurzame) materialen, locatie en dergelijke belangrijk kan zijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is heden ten dage een must voor iedere onderneming, ons bedrijf maar ook onze klanten hebben dit belangrijke onderwerp meer en meer als belangrijk aandachtsgebied.

Grondstoffen worden schaarser en daarmee neemt de noodzaak toe om hier zuiniger mee om te springen. Vastgoedeigenaren, gebruikers en overheden stellen dan ook steeds hogere en strengere eisen aan duurzaamheid in de vastgoedsector. Verduurzaming is noodzakelijk om niet alleen in het heden, maar ook in de toekomst aan de eisen van de gebruikers te kunnen voldoen. Integratie van duurzaamheid in het dagelijkse werk van de vastgoedsector in zijn geheel is het antwoord. Vastgoed verduurzamen vereist een veranderproces. De kwaliteit en het kennisniveau van de gehele vastgoedsector tezamen bepaalt uiteindelijk het succes van duurzame vastgoedoplossingen.