Mijn favorieten

Beleggen in vastgoed

Naast gebruik als bedrijfsmiddel is commercieel vastgoed een goed alternatief als investering. Investeren in commercieel vastgoed heeft met name de laatste jaren een enorme expansie gekend. Zowel bij institutionele beleggers als bij particuliere beleggers is het geïnvesteerd vermogen in vastgoed gegroeid. Lage rentestanden en instabiele aandelenbeurzen hebben hier zeker een bijdrage aan geleverd.

Postma & Partners Bedrijfsmakelaars BV werkt nauw samen met particuliere en institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars en vastgoedfondsen) bij de aan-/en verkoop van commercieel vastgoed.

Bij het beoordelen van vastgoed is niet alleen een goede cash- flow en de kredietwaardigheid van een gebruiker van belang maar misschien nog wel veel belangrijker is de locatie, de kwaliteit en de courantheid van een gebouw op de langere termijn.

Een goed rendement van nu kan wellicht op de langere termijn tegenvallen.
Naast het traceren van interessante beleggingsobjecten c.q. portefeuilles begeleiden wij particuliere beleggers naar het zoeken van gelijkgestemde partijen om in een commanditaire vennootschap gezamenlijk vastgoed aan te kopen. Hierdoor kan een vastgoedportefeuille een directe schaalvergroting doormaken. Tevens heeft een individuele belegger de mogelijkheid zijn risico’s zoveel mogelijk te spreiden. De commanditaire vennootschap vorm leent zich met name voor investeerders die benodigde geldbedragen niet willen lenen, maar risicodragend ter beschikking willen stellen ten behoeve van de vennootschap. De commanditaire vennoot ontvangt geen rente op het door hem ingelegde vermogen maar deelt mee in de winst. De wijze van winstverdeling en andere belangrijke zaken worden geregeld in een vennootschapscontract.

Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om indirect te investeren in commercieel vastgoed. Zo kunt u deelnemen in verschillende vastgoedportefeuilles van institutionele beleggers/ vastgoedfondsen middels het verwerven van aandelen. In tegenstelling tot het direct investeren in vastgoed heeft u hierbij niet de directe binding met uw investering.
Ten behoeve van onze relaties zijn wij voortdurend op zoek naar beleggingsobjecten en beleggingsportefeuilles. Indien u een beleggingsobject(en) wenst te (ver)kopen kunt u bij Postma & Partners Bedrijfsmakelaars vertrouwen op volledige discretie, deskundigheid en een snelle afhandeling.

Postma & Partners Bedrijfsmakelaars is actief in de aan- en verkoop van commerciële beleggingsobjecten (winkel(centra), kantoren, bedrijfshallen en woningen) waarbij het randstedelijk gebied en een aantal grote steden in Nederland het belangrijkste aandachtsgebied zijn. Graag informeren wij u in een persoonlijk gesprek over de mogelijkheden van het investeren in commercieel vastgoed en het beschikbare beleggingsaanbod. Om een afspraak te maken kunt u vrijblijvend contact opnemen met de heer M.P. Postma of de heer J. Sturkenboom van ons kantoor.