Mijn favorieten

Taxaties

Een taxatierapport geeft een helder en objectief beeld van de waarde van onroerende zaken. Welke soort taxatie er wordt uitgevoerd, is afhankelijk van de doelstelling. Is de taxatie nodig voor een aan-of verkoopbeslissing of een verzekerde waarde, of dient er een rapportage te worden opgesteld inzake een minnelijke waardering met de belastingdienst? Als onafhankelijke en beëdigde taxateurs met een brede expertise, verzorgen wij betrouwbare, degelijke en duidelijke taxaties waarop onze opdrachtgevers goed gefundeerde besluiten kunnen nemen. Wij taxeren kantoren, winkels,bedrijfsgebouwen en specifiek onroerend goed zoals horeca, zorggebouwen en dergelijke.

Postma & Partners Bedrijfsmakelaars BV. brengt haar taxaties uit conform de richtlijnen van het TMI (taxatie manament instituut )De Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed© vormt de inhoudelijke basis van het Taxatie Management Systeem. Een richtlijn die voortkomt uit reeds bestaande theoretische en praktische normen.

De Taxatierichtlijn dient als richtlijn voor taxaties van commercieel vastgoed en omvat randvoorwaarden voor de opdrachtverlening, onderzoekvereisten, uitvoering en verslaglegging van taxaties.

Het Taxatie Management Systeem is een taxatiesysteem voor taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedbranche. Het systeem werkt met de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed©, die gebaseerd is op reeds bestaande theoretische en praktische normen. Het systeem is daarmee RICS Red Book en IVS/IFRS proof. Het Taxatie Management Systeem bevat twee elementen: een rekenmodel inclusief referentiedatabase en een modeltaxatierapport.